لعنت به این سئو

فارغ از استیل و کلمات کلیدی

لعنت به این سئو

فارغ از استیل و کلمات کلیدی

لعنت به این سئو

خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم. با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم. آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم، محو عالم بی نهایت شوم . از مرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا غوطه ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم.
از پشت پنجره ی اتاق
از پشت پرده خاطرات غمزده
یاد تو
چه دلنشین و خنک
این جان خسته را نوازش می دهد
باد می آید و انگار تویی می گذری

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نویسندگان

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

بی کسی هم عالمی دارد..

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم
نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد . .


عالم بی کسیپانوشت)...چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

تو چه دانی؟؟

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من
چه جنونی...چه نیازی...چه غمی است...
یا نگاه تو که پر عصمت و ناز بر من افتد چه عذاب و ستمی است...
دردم این نیست ولی
دردم این است که من بیتو دگر
از همه دورم و بی خویشتنم
پوپکم ...اهوکم...تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم
مگرم سوی تو راهی باشد...
چون فروغ نگهت...

باز گرفتار خودم

سالها می گذرد باز گرفتار خودم
با همین حال به دنبال دل یار خودم
در به در در پی یک نسخه شفا بودم لیک
من بیچاره یک عمر است که بیمار خودم
کار دنیا به خودش برده و مشغولم کرد
بی وفا بوده ام ، اینجور پی کار خودم
به همین رنگ ریائی دل خود خوش کردم
غافل از خون جگر خوردن دلدار خودم
روز و شب گریه ولی معرفتی نیست که من
بسته و سوخته ی این تن تبدار خودم
من و دلبستگی اینجور به دنیا ، ای وای
سالها می گذرد باز گرفتار خودم

جا نمیشوم...

میشود کمی مرا دعا کنید؟!
من دلم عجیب زخمی است،
جا نمیشوم
نه در زمین
نه در زمان...
های
خسته ام خدا مرا نگاه کن...

بگوئیم...نگوئیم....

کلمه ها بر احساسها و اندیشه ها تاثیر می‌گذارند.

احساسها بر افکار وکلمه ها مؤثرند.

اندیشه‌ها بر کلمه‌ها و احساسها تاثیر می‌گذارند.

ادامه مطلب را بخوانید..

ی وقتایی میشه....

یه وقتایی تو زندگیت میرسه
که باید دستت رو بـــزنی زیر چـــــونت
و
جریان زندگیــــت رو فقــــــــط تمــاشا کنی
بعدشـــــــم بگــــی
بــــــــــــــــــــــــ ـــــه درک...

و باز هم تو...


تمــام اسپنــد هــای دنیــا را نــذر دوبــاره دیــدنــت،

مــی ســوزانــم


تــا دودشــان در چشــم خــودم بــرود


و


بــاز هــم بهــانــه اشــکهــایــم بــاشــد . . .

بعضی وقت ها

بعضی وقت ها حس میکنی کم آوردی...می بری،دیگه نمیتونی بری جلو،جلوی ی اینده مبهم و ترسناک وایمیستی...

------------

پانوشت)الان باید خوشحال باشم یا ناراحت؟؟ساعت ده دقیقه بامداد ششم خردادماه-دوشنبه

هر وقت از راه رفتن خسته شدی....

بدو!

خوش دارم...

خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم. با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم. آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم، محو عالم بی نهایت شوم . از مرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا غوطه ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم.