لعنت به این سئو

فارغ از استیل و کلمات کلیدی

لعنت به این سئو

فارغ از استیل و کلمات کلیدی

لعنت به این سئو

خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم. با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم. آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم، محو عالم بی نهایت شوم . از مرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا غوطه ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم.
از پشت پنجره ی اتاق
از پشت پرده خاطرات غمزده
یاد تو
چه دلنشین و خنک
این جان خسته را نوازش می دهد
باد می آید و انگار تویی می گذری

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نویسندگان

۷۶ مطلب با موضوع «شعر هایی که دوست دارم» ثبت شده است

نامت را درهیچ یک از شعرهایم نمی نویسم

از تو

با هیچ کس
حتی در لفافه
حرف نمی زنم
در جمع , با تو چون غریبه سخن می گویم
از رسوایی می ترسم
پنهانی به دیدارم بیا
همچنان پذیرایِ تو خواهم بود
در حیاط خلوتِ روحم
که مخصوص ملاقات های خصوصی ست

گر نشان زندگی جنبندگی است

خار در صحرا سراسر زندگی است

هم جعل زنده است وهم پروانه لیک

فرق ها از زندگی تا زندگی است

بند بگسل،

باش آزاد ای پسر!

چند باشی بند سیم و بند زر؟؟!!(شایدم چند باشی بند لایک و بند اینستا؟)

گر بریزی بحر را در کوزه ای

چند گنجد قسمت یک روزه ای؟

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما

ای دوای نخوت و ناموس ما

ای تو افلاطون و جالینوس ما

شکوه آرزو را بازگو کن

ندار از هیچ کس باکی ،هراسی

به هر چیزی نمیخواهی
بگو نه
اگر راه رهایی زیر سنگ است
تمام کوه ها را زیرو رو کن
وگر بشکست جام آرزویت
تلاطمهای دریا را
سبو کن ژاله اصفهانی

یعنی چی؟؟

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای
قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه
سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان
و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول
عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار
خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه
 

بهترین چیز

رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است...

نادر از هند نبرد

آنچه تو بردی ز دلم...

ببخشای

 کانان که مرد حقند

خریدار دکان بی رونقند

جوانمرد اگر راست خواهی ولی است

کرم پیشه شاه مردان علی است

سعدی عزیزم

آه اگر پلک زنم

 نکند محو شوی ... آه اگر گریه کنم نکند پرده ی اشک نقش زیبای تو را اندکی تیره کند ... از رهی میترسم که تو همراه نباشی با من ... از شبی در خوفم که صدایت برود دور شود از گوشم ... کاش آنشب نرسد ... یا اگر خواست رسید من به آنشب نرسم ...


عقل در گوش دلم گفت: که ایمان،ادب است.
ادمی زاده اگر بی ادب است،ادم نیست!!..
فرق ما بین بنی ادم و حیوان؛ ادب است.
چند روزی که در این قالب تن مهمانی...
با ادب باش:
که خاصیت انسان ادب است...