لعنت به این سئو

فارغ از استیل و کلمات کلیدی

لعنت به این سئو

فارغ از استیل و کلمات کلیدی

لعنت به این سئو

از پشت پنجره ی اتاق
از پشت پرده خاطرات غمزده
یاد تو
چه دلنشین و خنک
این جان خسته را نوازش می دهد

باد می آید و انگار تویی می گذری

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

خواب دیدم نیستی

خواب دیدم «نیستی»، تعبیـر آمـد «می‌رسی»

هر چه من دیوانه بودم، «ابن‌سیرین»، بیش‌تر!


ایوان نجف عجب صفایی دارد

از دو دنیای تو ایوان نجف ما را بس

کنج خلوت

گذشتم از سر عالم ، کسی چه می داند
که من به گوشه ی خلوت ، چه عالمی دارم

به قول بچه ها

رد دادیم...